Vážení kolegovia, kolegyne, 
milí priatelia dychovej hudby,


pred Vami sa začína odvíjať genéza dychového súboru Červená šatka, ktorý bol založený v školskom roku 1959/1960 pri Jedenásťročnej strednej škole na Mudroňovej ulici v Prešove. Od roku 1961 prešiel dychový súbor Červená šatka pod strechu Okresného domu pionierov a mládeže v Prešove a udomácňuje sa pod názvom Mládežnícky dychový orchester Okresného domu pionierov a mládeže v Prešove. Dej „filmu“ zachytáva fragmenty z koncertov, vystúpení, zájazdov, novinových článkov, archívnych fotografií a DVD od roku 1959 do roku 1984. Unikátny je prehľad všetkých účinkujúcich za uvádzané roky. Prečo do tohoto obdobia? Z jednoduchého dôvodu. Dokumenty sú na základe autentických faktov, presných, nepopierateľných podkladov chronologicky spracované v štyroch kronikách, celkovo na 700 stranách, ktorých autorom je Viliam Tarjányi, st., Zaslúžilý pracovník kultúry, zakladateľ, umelecký vedúci, dirigent, skladateľ  dychového orchestra. Dej sa končí na 110. strane v štvrtej kronike z roku 1984, v ktorej je zapísané posledné vystúpenie dychového orchestra. Posaďte sa, začíname. Želám Vám príjemné pozeranie a čítanie.