Zaujímavosti z archívu kroník


Odohraný repertoár 1960-1986


Najčastejšie hrané skladby na výročných koncertoch 1963-1984


Menoslov účinkujúcich v dychovom súbore Červená šatka, resp. Mládežníckom dychovom orchestri ODPaM Prešov v rokoch 1960 – 1984

Menoslov, ktorý bol spracovaný Viliamom Tarjányim st., zakladateľom, umeleckým vedúcim a dirigentom dychového súboru Červená šatka, resp. Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM Prešov zachytáva základne údaje, obsahujúce meno, rok narodenia, nástroj, na ktorom menovaný hral, a obdobie pôsobenia v dychovom orchestri. Táto podrobná štatistika, dovolím si podotknúť, určite patrí k raritám na Slovensku.

 

P. č.

Priezvisko, meno

Rok narodenia

Nástroj

Účinkoval

od do

Poznámka

1.

Artner, Vratislav

1950

trúbka B

09. 1964

30. 01. 1966

 

2.

Baláž, Peter

1955

barytón

02. 01. 1968

15. 12. 1979

nebohý

3.

Bálint, Miroslav

1948

v. bubon

09. 1961

20. 09. 1962

 

4.

Benko, Ivan

1947

bas B

09. 1961

07. 03. 1970

nebohý

5.

Berko, Rudolf

 

m. bubon

03. 01. 1960 09. 1960

 

6.

Blažovský, Jozef

1947

trombón

09. 1961

12. 12. 1970

 

7.

Bobák, Stanislav

 

drums

23.06. 1967

25.06. 1967

príležitostne Kmochov Kolín

8.

Čekovský, Jozef

 

lesný roh

09. 1963

09. 1964

 

9.

Černota, Mikuláš

1946

trombón

03. 01. 1960

09. 1961

nebohý

10.

Čižmárová, Darina

 

klarinet B

09. 1963

12. 1964

 

11.

Daněk, Dalibor

 

trúbka B

09. 1965

12. 09. 1966

 

12.

Dorko, Ján

1948

klarinet B

09. 1961

26. 09. 1966

 

13.

Dorko, Juraj

1954

trúbka B

04. 01. 1969 16. 07. 1974

 

14.

Dorko, Peter

1950

klarinet B

09. 1961

28. 03. 1969

 

15.

Dorko, Ladislav

1956

krídlovka B

06. 10. 1969 28. 03. 1975

 

16.

Dugas, Štefan

1946

bas F

03. 01. 1960 01. 10. 1967

nebohý

17.

Dugasová, Mária

1947

tenor

09. 1961

05. 10. 1964

 

18.

Eperješi, Štefan

1948

bas F

30. 05. 1968 16. 08. 1968

rok 1968 sa

zúčastnil zájazdu do Anglicka

19.

Eremiáš, Dušan

1944

klarinet B

03. 01. 1960 09. 1961

 

20.

Estočko, Jozef

1952

bas F

30. 04. 1966 03. 08. 1971

nebohý

21.

Flimel, Marián

1957

klarinet B

22. 10. 1969 26. 09. 1976

 

22.

Foltín, Štefan

1947

trúbka B

03. 01. 1960 08. 06. 1971

nebohý

23.

Franc, Dušan

1947

krídlovka B

09. 1961

20. 10. 1966

nebohý

24.

Frič, Anton

1947

trombón

03. 01. 1960 08. 06. 1962

 

25.

Gajdošová, Beáta

1952

klarinet B

09. 1963

27. 05. 1970

 

26.

Gelle, Pavol

1950

trombón

01. 1963

17. 03. 1967

 

27.

Gelle, Róbert

1956

bas F

28. 03. 1968 02. 07. 1975

 

28.

Gelleová, Eva

1951

činely

09. 1964

08. 07. 1971

 

29.

Gelleová, Daniela

1959

lesný roh

24. 06. 1971 25. 06. 1979

 

30.

Gottlieb, Miroslav

1956

klarinet Es

22. 10. 1969 30. 08. 1975

 

31.

Haniš, František

 

lesný roh

04. 10. 1965 07. 02. 1969

 

32.

Hažírová, Jana

1949

trúbka B

11. 01. 1968 30. 01. 1971

 

33.

Huba, Milan

1945

bas B

03. 01. 1960 09. 1962

 

34.

Hudaček, Igor

1955

trombón

02. 01. 1968 31. 08. 1974

nebohý

35.

Hudák, Ján

1948

bas B

09. 1961

09. 1965

 

36.

Humenný, Michal

 

klarinet B

03. 01. 1960 09. 1962

 

37.

Humeňanský, Juraj

1948

 

klarinet B

09. 1964

04. 06. 1967

 

38.

Humeňanský, Július

1955

barytón

04. 04. 1973 03. 07. 1975

 

39.

Husovský, Anton

 

tenor

03. 01. 1960

09. 1962

 

40.

Chrobák, Gustáv

1949

bas F

09. 1961

07. 09. 1966

 

41.

Grejták, Vladimír

1953

klarinet B

19. 01. 1966

21. 12. 1972

 

42.

Jankura, Juraj

1950

klarinet B

09. 1962

11. 12. 1968

 

43.

Jarkovský, Vladimír

1953

tenor

03. 04. 1966 10. 09. 1972

 

44.

Kacvinský, Jozef

 

klarinet B

03. 01. 1960 09. 1961

 

45.

Kačerik, Zdeno

1947

krídlovka B

09. 1961

09. 1964

nebohý

46.

Kendera, Rudolf

1948

klarinet B

09. 1961

10. 1963

 

47.

Kišeľák, Ladislav

1956

barytón

02. 01. 1968 26. 06. 1975

 

48.

Kišeľák, Michal

1959

tenor

09. 01. 1971 04. 10. 1975

 

49.

Kolan, Pavel

1947

trombón

09. 1961

09. 1965

 

50.

Komár

 

činely

01. 09. 1960 09. 1961

 

51.

Kopčák, Boris

1953

trombón

14. 06. 1969 01. 09. 1972

 

52.

Kozák, Daniel

1949

klarinet B

 

 

53.

Kucharek, Milan

1952

tenor

06. 01. 1966 19. 09. 1970

nebohý

54.

Kulka, Vladimír

1949

klarinet Es

09. 1961

20. 06. 1966

 

55.

Kmec, Ján

1946

bas B

03. 01. 1960 09. 1962

 

56.

Kušnír, Dalibor

1944

trúbka bas

03. 01. 1960 09. 1961

 

57.

Kušnír, Miloš

1950

v. bubon

06. 1963

27. 03. 1966

 

58.

Krasničan, Matej

1945

 

činely

03. 01. 1960 09. 1961

 

59.

Kühlöfel, Ladislav

1948

krídlovka B

09. 1961

25. 09. 1967

 

60.

Lakatoš, Ján

1955

 

klarinet B

18. 01. 1968 01. 03. 1975

 

61.

Leukaničová, Beáta

1949

 

barytón

09. 1961

05. 09. 1968

 

62.

Lendacký, Miroslav

1957

trúbka Es

06. 10. 1969 20. 09. 1973

 

63.

Lendacký, Ján

1959

klarinet Es

25. 09. 1971

17. 01. 1976

 

64.

Liberová, Eva

1952

krídlovka B

12. 01. 1967 03. 02. 1970

 

65.

Luks

 

lesný roh

09. 1961

09. 1962

 

66.

Lörinc, Ján

1944

klarinet B

03. 01. 1960 09. 1961

 

67.

Majoroš, Anton

 

trombón

06. 06. 1968 04. 08. 1968

roku 1968 sa

zúčastnil zájazdu do Anglicka

68.

Mamrila, Michal

1955

klarinet B

22. 10. 1969 01. 07. 1971

 

69.

Mamrila, Sergej

1958

klarinet B

25. 09. 1971 24. 08. 1973

 

70.

Marušák, Štefan

1949

krídlovka B

09. 1961

13. 11. 1968

 

71.

Marton, Juraj

1946

trúbka B

09. 1961

09. 1965

 

72.

Matej, Pavol

1952

klarinet B

04. 04. 1968 05. 06. 1971

 

73.

Matejová, Magda

1958

flauta

07. 01. 1971 18. 10. 1975

 

74.

Mešša, Martin

1949

klarinet B

09. 1962

08. 1964

 

75.

Mičaninová, Mária

1951

flauta

18. 01. 1968 16. 02. 1970

 

76.

Mihalíková, Mária

1955

tenor

04. 01. 1969 01. 05. 1971

 

77.

Micheľ, Jozef

1951

lesný roh

22. 01. 1967 27. 09. 1970

 

78.

Molčan, Marián

1956

klarinet B

04. 04. 1968 23. 10. 1974

 

79.

Múdry, Vladimír

1948

trúbka Es

09. 1961

09. 1965

 

80.

Nemčíková, Eva

1948

klarinet B

 

 

 

 

 

81.

 

 

 

Nepela, Marián

 

 

 

1949

 

 

 

trombón

 

 

09. 1961

09. 1964

Od r. 1964 študent konzervatória v Bratislave. Vypomáhal do

 konca roku 1967.

 nebohý

 

82.

 

Nižník, Štefan

 

1948

 

trúbka B

09. 1961

25. 09. 1967

 

od 07. 01. 1970

do 05. 09. 1971, pokračoval po

skončení zákl. voj.

služby.

nebohý

83.

Nižník, Juraj

1951

trúbka B

09. 1962 

29. 09. 1970

 

84.

Nováková, Mária

1951

barytón

09. 1964

10. 1965

 

85.

Novák, Ján

1947

klarinet

09. 1961

09. 1965

nebohý

86.

Očkovičová, Eva

1951

lesný roh

12. 01. 1967 18. 02. 1970

 

87.

Očkovič, Igor

1955

trombón

02. 01. 1968 16. 08. 1973

 

88.

Očkovič, Dušan

1958

trúbka Es

14. 01. 1971 16. 08. 1973

 

89.

Oleár, Peter

1951

krídlovka B

04. 01. 1968 16. 07. 1970

 

90.

Oleárová, Alena

1957

flauta

13. 01. 1972 09. 07. 1972

 

91.

Ondrejkovičová, Mária

1955

trúbka Es

02. 01. 1968 06. 11. 1968

nezúčastnila sa

zájazdu do

Anglicka

92.

Onofrey, Michal

1947

m. bubon

03. 01. 1960 09. 1965

 

93.

Oravec, Tibor

1951

trúbka bas

09. 1963

20. 12. 1970

 

94.

Orosz, Dušan

 

krídlovka B

03. 01. 1960 01. 09. 1961

 

95.

Ostro, Alexander

1951

klarinet B

13. 02. 1969 05. 08. 1970

 

96.

Pavelka, Dušan

 

krídlovka B

03. 01. 1960 01. 09. 1961

 

97.

Pazič, Miroslav

1948

lesný roh

09. 1963

09. 1965

 

98.

Petruš, Viktor

1945

v. bubon

03. 01. 1960 01. 09. 1961

 

99.

Pinková, Cecília

1947

tenor

03. 01. 1960 03. 03. 1966

 

100.

Pinka, Ján

1950

krídlovka B

01. 09. 1961 10. 05. 1966

 

101.

Polakovičová, Eva

1951

klarinet B

12. 1963

12. 03. 1969

 

102.

Rachval, Ladislav

 

lesný roh

03. 01. 1960 09. 1961

 

103.

Repašský, Dušan

1946

bas B

10. 1964

02. 06. 1966

 

104.

Ringerová, Renáta

1944

barytón

03. 01. 1960

01. 09. 1961

 

105.

Rumanová, Stanislava

1944

klarinet B

03. 01. 1960

01. 09. 1962

 

106.

Sabol, Jakub

1945

bas F

03. 01. 1960 01. 09. 1962

 

107.

Sabol, Stanislav

1947

trúbka Es

03. 01. 1960 01. 09. 1961

 

108.

Sabol, Marián

1951

lesný roh

01. 1963

21. 12. 1971

 

109.

Semanová, Mária

1952

klarinet B

09. 01. 1966 25. 06. 1969

 

110.

Szittyai, Ferdinand

1947

trúbka Es

03. 01. 1960 01. 09. 1961

 

111.

Sopko, Marián

1955

lesný roh

06. 10. 1969 04. 11. 1972

 

112.

Skalina, František

 

trúbka Es

03. 01. 1960 01. 09. 1961

 

113.

Spišiak, Pavol

1950

trúbka Es

09. 1962

20. 12. 1970

 

114.

Svit, Damián

1952

krídlovka B

02. 01. 1968 10. 09. 1970

 

115.

Syrovátka, Róbert

1948

krídlovka B

09. 1962

09. 1965

 

116.

Šifter, Vladimír

1947

krídlovka B

09. 1961

04. 08. 1968

 

117.

Šebej, Štefan

1953

krídlovka B

04. 01. 1968 04. 01. 1973

 

118.

Schréterová, Eva

 

barytón

03. 01. 1960 01. 09. 1961

 

119.

Schönberg, Peter

1948

trombón

01. 09. 1961 21. 09. 1967

 

120.

Tarasovič, Jozef

1953

flauta

13. 01. 1966 25. 11. 1972

 

121.

Tarjányiová, Anna

1954

v. bubon,

činely

16. 01. 1966 01. 09. 1977

 

 

122.

 

Tarjányi, Viliam

 

1954

 

krídlovka B

 

20. 11. 1966 28. 09. 1978

od novembra 1980 po skončení zákl. voj. služby aktívne vypomáhal do augusta 1984

123.

Tekeľ, Jozef

1956

klarinet B

04. 04. 1968 26. 06. 1975

 

124.

Timko, Jozef

 

krídlovka B

03. 01. 1960 01. 09. 1961

 

125.

Timko, Marián

 

barytón

03. 01. 1960 01. 09. 1962

 

126.

Turák, František

1956

trúbka B

02. 02. 1969 04. 09. 1975

 

127.

Turáková, Stella

1958

činely

21. 01. 1971 15. 03. 1977

 

128.

Uramová, Elena

1948

klarinet B

09. 1962

09. 1963

 

129.

Urban, Jozef

1952

krídlovka B

07. 10. 1964 14. 06. 1971

 

130.

Výhonský, Jozef

1950

klarinet Es

01. 09. 1962 01. 09. 1969

 

131.

Výhonský, František

1953

m. bubon

03. 01. 1966 05. 06. 1971

 

132.

Vajda

 

krídlovka

01. 09. 1961 01. 09. 1962

 

133.

Weber, Milan

 

lesný roh

03. 01. 1960 01. 09. 1961

 

134.

Zelinka, Anton

1952

lesný roh

06. 01. 1966 08. 07. 1971

 

135.

Bajtoš, Eduard

1964

klarinet Es

03. 04. 1980 27. 05. 1982

 

136.

Baňas, Vladimír

1945???

krídlovka B

13. 09. 1975 05. 02. 1983

 

137.

Bednár, Peter

1958

klarinet

04. 01. 1973 17. 12. 1976

 

138.

Beňo, Jozef

1958

tuba B

16. 09. 1976 08. 04. 1978

 

139.

Berčík, Martin

1967

krídlovka B

26. 06. 1980 13. 12. 1984

 

140.

Berčík, Matej

1969

trombón

26. 04. 1980

 

141.

Biľová, Blažena

1959

flauta

22. 09. 1977 28. 06. 1980

 

142.

Cibuľka, Andrej

1965

klarinet B

15. 09. 1977 12. 11. 1983

 

143.

Cibuľka, Martin

1968

lesný roh

13. 09. 1979

 

144.

Čaja, Stanislav

1958

krídlovka B

09. 01. 1971 30. 10. 1975

 

145.

Demeter, Slavomír

 

trúbka Es

30. 03. 1978 26. 01. 1979

 

146.

Drobňák, Miroslav

1964

klarinet B

25. 08. 1976 28. 08. 1979

 

147.

Drobňák, Viktor

1964

klarinet B

25. 08. 1976 28. 08. 1979

 

148.

Dučai, Marcel

1973

klarinet B

14. 05. 1983 02. 06. 1983

 

149.

Dugas, Valér

1961

trombón

17. 04. 1975 03. 07. 1978

 

150.

Fabián, Marián

1961

m. bubon

01. 01. 1973 02. 07. 1978

 

151.

Fabián, Jaroslav

1961

trúbka Es

16. 06. 1973 01. 12. 1977

 

152.

Fejko, Martin

1961

klarinet B

23. 11. 1974 01. 12. 1977

 

153.

Fedor, Marek

1962

klarinet B

11. 09. 1975 26. 10. 1978

 

154.

Fech, Ján

1962

lesný roh

06. 01. 1979 05. 06. 1979

 

155.

Forint, Anton

1957

trúbka bas

06. 02. 1971 04. 07. 1976

 

156.

Fortunová, Alena

1962

flauta

06. 10. 1977 10. 11. 1977

 

157.

Germušková, Zuzana

 

flauta

 

 

158.

Grešová, Katarína

1968

flauta

02. 10. 1980 28. 12. 1983

 

159.

Gulíková, Jana

1959

lesný roh

07. 10. 1971 04. 07. 1976

 

160.

Haas, Peter

1963

trúbka B

18. 10. 1975 01. 10. 1987

 

161.

Handrlica, Ivan

1961

tenor

03. 03. 1973 04. 01. 1978

 

162.

Hanobík, Ján

1962

krídlovka B

04. 09. 1975 23. 06. 1979

 

163.

Hanobík, Stanislav

1965

klarinet B

04. 09. 1975 22. 05. 1980

 

164.

Hnát, Daniel

1965

lesný roh

15. 01. 1977 01. 05. 1983

 

165.

Hrubý, Jozef

1960

klarinet B

20. 08. 1979 03. 04. 1980

výpomoc rtm.  z vojenskej hudby Prešov

166.

Hudák, Miroslav

1962

trúbka Es

09. 01. 1975 01. 01. 1978

 

167.

Hudák, Miroslav

1964

krídlovka B

04. 09. 1975 21. 08. 1980

 

168.

Hulvej, Dušan

1961

krídlovka B

20. 04. 1974 16. 01. 1979

 

169.

Chlpek, Marián

1959

krídlovka

24. 05. 1979 14. 03. 1980

 

170.

Chovan, Miroslav

1964

klarinet B

15. 09. 1977 01. 04. 1984

 

171.

Ircha, Marián

1964

trúbka B

15. 09. 1977 01. 10. 1983

 

172.

Kakaščík, Jozef

1959

trúbka B

09. 10. 1972 27. 03. 1974

 

173.

Kertés, Jozef

1964

trúbka bas

25. 08. 1976 01. 09. 1979

 

174.

Kollár, Branislav

1956

klarinet B

19. 03. 1970 30. 06. 1976

 

175.

Kollár, Miroslav

1960

trombón

02. 03. 1974 16. 06. 1977

 

176.

Kolcun, Alexej

1960

klarinet

 

 

177.

Kočišová, Anna

1958

v. bubon

01. 01. 1973 21. 06. 1977

 

178.

Kovalič, Štefan

1971

tenor

10. 09. 1981 04. 07. 1985

 

179.

Krajný, Peter

1961

klarinet B

11. 09. 1976 02. 06. 1984

 

180.

Krajný, Pavol

1968

klarinet B

18. 03. 1980

 

181.

Križáni, Vladimír

1966

klarinet B

29. 10. 1981 18. 02. 1982

 

182.

Kuchár, Peter

1962

lesný roh

11. 09. 1975 02. 10. 1982

 

183.

Kuchárich, Imrich

1967

klarinet B

25. 11. 1978

 

184.

Kúkoľ, Marián

1958

klarinet B

25. 05. 1972 10. 03. 1977

 

185.

Kuzma, Jozef

1972

tenor

22. 09. 1983 12. 01. 1984

 

186.

Leško

1959

klarinet B

25. 05. 1972 07. 1974

 

187.

Lukáč, Ján

1957

lesný roh

06. 02. 1971 19. 05. 1976

 

188.

Madajová, Daniela

1962

klarinet B

04. 09. 1975 20. 12. 1979

 

189.

Macej, Miroslav

1965

trúbka B

25. 08. 1976 06. 10. 1984

 

190.

Magda, Stanislav

1965

klarinet B

15. 09. 1977 22. 09. 1983

 

191.

Marcinko, Jozef

1965

tenor

24. 03. 1977 08. 09. 1979

 

192.

Marcin, Emanuel

 

tuba B

 

 

193.

Martanovič, Juraj

1968

m. bubon

25. 09. 1980 28. 05. 1983

 

194.

Matejovská, Lýdia

1966

flauta

11. 01. 1979 22. 12. 1984

 

195.

Miško, Imrich

1967

trúbka bas

09. 10. 1982 01. 05. 1983

 

196.

Miková, Mária

1956

krídlovka B

06. 02. 1971 08. 06. 1975

 

197.

Mikšík, Miroslav

1962

trúbka B

12. 05. 1980 19. 06. 1980

 

198.

Motýľ, Jozef

1969

trúbka B

15. 09. 1983 22. 09. 1983

 

199.

Mrúz, Peter

1964

barytón

25. 08. 1976 30. 09. 1984

 

200.

Olejarníková, Beáta

1964

v. bubon

19. 11. 1977 23. 08. 1984

 

201.

Pašen, Peter

1960

klarinet B

11. 09. 1976 05. 10. 1978

 

202.

Pittel, Jozef

1960

klarinet B

03. 01. 1974 07. 10. 1978

 

203.

Plášková, Ivica

1965

flauta

22. 03. 1979 01. 11. 1980

 

204.

Redaj, Peter

1965

krídlovka B

16. 09. 1976 15. 09. 1984

 

205.

Sabol, Jaroslav

1964

trúbka B

27. 05. 1975 26. 08. 1983

 

206.

Sabačová, Anna

1965

trombón

22. 09. 1980 23. 09. 1980

 

207.

Selčan, Ján

1962

trombón

19. 04. 1979 04. 05. 1979

 

208.

Sopko, Jozef

1968

trombón

20. 02. 1982 06. 01. 1983

 

209.

Staselová, Ema

1965

klarinet B

26. 04. 1980 08. 07. 1983

 

210.

Staselová, Eva

1968

činely

26. 04. 1980 17. 02. 1983

 

211.

Straka, Jozef

1965

trúbka Es

17. 03. 1977 17. 05. 1982

 

212.

Svocák, Pavol

1962

krídlovka B

22. 09. 1977 09. 02. 1978

 

213.

Šáfran, Dušan

1958

tuba F

24. 04. 1971 29. 11. 1975

 

214.

Šestáková, Bibiana

1958

flauta

13. 09. 1975 30. 10. 1975

 

215.

Šimková, Viera

1958

trúbka Es

13. 02. 1971 30. 08. 1975

 

216.

Škopová, Katarína

1967

činely

26. 04. 1980 01. 05. 1985

 

217.

Šofranko, Vladimír

1958

m. bubon

07. 01. 1971 22. 12. 1975

 

218.

Špirková, Jana

1963

flauta

06. 03. 1975 20. 10. 1977

 

219.

Šveda, Jaroslav

1961

krídlovka B

16. 06. 1973 08. 05. 1980

 

220.

Tomko, Valentín

1960

tuba F

10. 10. 1974 01. 05. 1985

 

221.

Tkačov, Oto

1960

krídlovka B

07. 03. 1973 24. 06. 1973

 

222.

Uhlár, Ivan

1965

tenor

16. 11. 1978 17. 06. 1979

 

223.

Vanya, Milan

 1959

tuba B

12. 04. 1979 16. 03. 1980

výpomoc rtm.  z vojenskej hudby Prešov

224.

Varga, Vladislav

1963

krídlovka B

04. 09. 1975 29. 09. 1983

 

225.

Vargová, Mária

1956

krídlovka B

06. 02. 1971 02. 07. 1972

 

226.

Veverka, Július

1965

m. bubon

09. 10. 1975 09. 06. 1984

 

227.

Veverka, Igor

1963

lesný roh

30. 10. 1975 02. 10. 1982

 

228.

Vlasatá, Anna

1959

flauta

25. 05. 1972 19. 06. 1975

 

229.

Višňovský, Ján

1963

trúbka Es

02. 02. 1978 08. 07. 1982

 

230.

Vyšňovský, Ján

1963

trombón

16. 08. 1976 17. 05. 1982

 

231.

Weber, Rastislav

1967

klarinet B

04. 10. 1979 08. 12. 1984

 

232.

Žilka, Štefan

1957

klarinet B

25. 09. 1971 19. 01. 1973

 

233.

Babej, Peter

1972

klarinet B

04. 12. 1982

 

234.

Blažovský, Jozef, ml.

1974

barytón

03. 09. 1983

 

235.

Berky, Marek

1974

klarinet B

20. 09. 1984

 

236.

Čekan, Jaroslav

1968

tuba B

24. 09. 1981

 

237.

Čekan, Vlastimil

1971

klarinet

04. 12. 1982

 

238.

Doliak, Martin

1969

klarinet B

04. 12. 1982

 

239.

Džoganik, Milan

1969

trombón

18. 09. 1980

 

240.

Foltová, Martina

1969

flauta

28. 06. 1984

 

241.

Fuchs, Peter

1971

krídlovka B

17. 10. 1981

 

242.

Gavrecký, Peter

1971

m. bubon

 

 

243.

Goč, Stanislav

1967

 

13. 10. 1979

 

244.

Hajduk, Peter

1969

lesný roh

23. 09. 1982

 

245.

Havrilla, Ľuboslav

1974

trúbka B

05. 09. 1985

 

246.

Holub, Vojtech

1970

klarinet

16. 12. 1982

 

247.

Chovan, Peter

1971

m. bubon

20. 03. 1982

 

248.

Ivan, Peter

1971

tenor

08. 09. 1980

 

249.

Janiga, Slavomír

1966

klarinet B

13. 10. 1979

 

250.

Janiga, Peter

1965

krídlovka B

01. 10. 1981 26. 11. 1981

 

251.

Jaščák, Jozef

1968

tenor

04. 10. 1979

 

252.

Kačala, Tomáš

1970

klarinet B

11. 12. 1982

 

253.

Kniš, Miroslav

1968

lesný roh

24. 09. 1981

 

254.

Krafčák, Slavomír

1973

trúbka B

01. 09. 1983

 

255.

Lakatoš, Jozef

1969

klarinet B

04. 12. 1982

 

256.

Lukáč, Peter

1969

krídlovka B

07. 11. 1981

 

257.

Lukáč, Vladimír

1971

krídlovka B

04. 09. 1982

 

258.

Pavlík, Eduard

1967

klarinet B

13. 10. 1979

 

259.

Petruška, Ladislav

1969

trúbka B

06. 10. 1983

 

260.

Saloka, Peter

1971

klarinet B

04. 12. 1982

 

261.

Saloka, Vladimír

1972

krídlovka B

20. 09. 1984

 

262.

Slezák, Martin

1970

lesný roh

18. 09. 1980

 

263.

Straková, Eva

1970

flauta

27. 01. 1983

 

264.

Škerhák, Martin

1972

klarinet B

03. 09. 1983

nebohý

265.

Škovran, Maroš

1972

klarinet B

04. 12. 1982

 

266.

Škripko, Peter

1969

klarinet B

04. 12. 1982

 

267.

Tkáčik, Peter

1969

barytón

24. 09. 1981

 

268.

Vaško, Peter

1968

lesný roh

24. 09. 1981

 

269.

Višňovský, Jozef

1972

lesný roh

19. 06. 1982

 

270.

Zrelák, František

1967

trúbka bas

25. 10. 1979