Digitálne spracovanie


Súpis vydaných a nahraných DVD

2009 - GAAD Prešov s.r.o Vysielanie TV Prešov, Veci verejné diskusná relácia

2010 - MLÁDEŽNÍCKY DYCHOVÝ ORCHESTER: 1960-2010, 50. výročie

17. september 2011 - I. ročník Festivalu dychových orchestrov - TARJÁNYIHO PREŠOV´2011

27. november 2013 - II. ročník Festivalu dychových orchestrov - TARJÁNYIHO PREŠOV´2013

17. október 2015 - III. ročník Festivalu dychových orchestrov - TARJÁNYIHO PREŠOV´2015

VILIAM TARJÁNYI - 100. výročie narodeniaMládí, dychovky, festival 1975,1976

40. výročie MDO ODPaM Prešov


1. ročník TP 2011

2. ročník TP 2013


3. ročník TP 2015

Dychový orchester mladých mesta Košice

Dychová hudba Popradčanka, Poprad


Mládežnícky dychový orchester Baštovanka pri ZUŠ M. Moyzesa, Prešov