Publikácia


Súpis vydaných publikácií

Ukážky editorských aktivít zameraných na tvorbu Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM Prešov


TARJÁNYI, Viliam, BAKAJSOVÁ, Anna. 2000. Bulletin - Mládežnícky dychový orchester. Prešov: KUŠNÍR, 2000, 40 s.

Stiahnuť PDF

TARJÁNYI, Viliam. 2010. Mládežnícky dychový orchester – 50. výročie. Jubilejný zborník k 50. výročiu vzniku Mládežníckeho dychového orchestra. Prešov: PEJTR – Ján Trudič, 2010, 107 s., ISBN 978-80-969786-5-6

Stiahnuť PDF

TARJÁNYI, Viliam. 2013. Prešovské osobnosti dychovej hudby. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013, 149 s. ISBN 978-80-555-0806-1

Stiahnuť PDF

TARJÁNYI, Viliam. 2016. Pamätnica k 100. výročiu narodenia Viliama Tarjányiho. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2016, 167 s. ISBN 978-80-555-1557-1

Stiahnuť PDF

TARJÁNYI, Viliam. 2017. Svet plný nôt a obrazov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017, 223 s. ISBN 978-80-555-1767-1

Stiahnuť PDF

TARJÁNYI, Viliam. 2019. Oscaroví hudobníci. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019, 75 s. ISBN 978-80-555-2223-4

Stiahnuť PDF

TARJÁNYI, Viliam 2021. MALÁ ENCYKLOPÉDIA hudobníkov (trubkárov) a hudobných zoskupení pôsobiacich v 50. – 70. rokoch 20. storočia v Prešove, Prešov: Štefan Staviarsky, 2021, 90 s. ISBN 978-80-570-2667-9

Stiahnuť PDF