Kontakt


Viliam Tarjányi

Názov občianskeho združenia: ZDRUŽENIE PRIATEĽOV DYCHOVEJ HUDBY

Sídlo združenia: VOLGOGRADSKÁ 4787/12, 08001 PREŠOV

IČO/rodné číslo: 50384731

Kontaktná osoba: PhDr. VILIAM TARJÁNYI, PhD.

E-mail:

Náležitostí účtu: IBAN: SK08 0200 0000 0029 4724 1498