Začíname


Prví členovia dychového súboru Červená šatka - školský rok 1959/1960, ktorí sa predstavili širokej verejnosti mesta Prešov v prvomájovom sprievode roku 1960

Prví členovia dychového súboru Červená šatka apríl 1960

Meno, priezvisko, nástroj, trieda

Meno, priezvisko, nástroj, trieda

Ján Lörinc, klarinet,  X. tr.   

Marián Timko, barytón, VI. tr.

Jozef Kacvinský, klarinet, X. tr.    

Ferdinand Szittyai, trúbka Es, VII. tr.

Stanislava Rumanová, klarinet, X. tr.  

František Skalina, trúbka Es, IX. tr.

Dušan Eremiáš, klarinet, X. tr. 

Štefan Foltín, trúbka Es, VII. tr.

Michal Humenný, klarinet, IX. tr.   

Stanislav Sabol, trúbka Es, VII. tr.

Milan Weber, lesný roh, IX. tr. 

Dalibor Kušnír, bastrúbka, X. tr.

Ladislav Rachval, lesný roh, X. tr.  

Mikuláš Černota, trombón, VIII. tr.

Dušan Pavelka, krídlovka B, X. tr.  

Štefan Dugas, bas F, VIII. tr.

Dušan Oros, krídlovka B, X. tr. 

Jakub Sabol, bas F, IX. tr.

Jozef Timko, krídlovka B, VIII. tr.    

Ján Kmec, bas B, VIII. tr.

Cilka Pinková, tenor, VIII. tr. 

Milan Huba, bas B, IX. tr.

Anton Husovský, tenor, VII. tr.   

Viktor Petruš , v. bubon, IX. tr.

Eva Schréterová, tenor, X. tr.    

Matej Krasničan, činely, IX. tr.

Renata Ringerová, barytón, X. tr.   

Rudolf Berko, m. bubon, VII. tr.

Anton Frič, barytón, VII. tr.  

Michal Onofrey, m. bubon, VII. tr.

Zdroj: archív V. Tarjányiho

Kronika